Vstupné zvuky sú skreslené.

  • Vo vstupe sú zahrnuté príliš silné zvuky. Nastavte hlasitosť nahrávania na vhodnú úroveň alebo stíšte úroveň nahrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.