Keď na nahrávanie používate externý mikrofón (nie je súčasťou dodávky), nahral sa hluk.

  • Konektor pripojeného externého mikrofónu je zanesený.

    Vyčistite konektor.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.