Voľba režimu nahrávania (Focused/Wide)

Vstavané mikrofóny nastavte na [Focused] alebo [Wide] podľa vašej scény nahrávania alebo zámeru.

  1. Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvoľte [Focused/Wide] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).
  2. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovaného nastavenia nahrávania a potom stlačte (prehrať).

Funkcia nahrávania [Focused]

Funkcia nahrávania [Focused] zintenzívni zvuky zo smeru, do ktorého ukazujú vstavané mikrofóny, tým, že minimalizuje ostatné zvuky napravo a naľavo od vášho digitálneho diktafónu. Táto funkcia je vhodná pre nahrávanie prednášok a seminárov vo veľkých halách a takisto pre nahrávanie rozhovorov, pretože dosahuje vysokú smerovanosť a umožňuje vám sústrediť sa na nahrávanie toho, na čo mierite.

Voľbou [Lecture] pre funkciu Scene Select zapnete funkciu nahrávania [Focused].

Funkcia nahrávania [Wide]

Funkcia nahrávania [Wide] riadi prechod zvuku naľavo a napravo, aby minimalizovala prekrývanie hlasov a pridala väčší pocit stereo. Táto funkcia je vhodná pre zápisy z nahrávok porád, pretože vám dá lepšiu predstavu toho, kde sedeli účastníci porady a kto hovorí.

Voľbou [Meeting] pre funkciu Scene Select zapnete funkciu nahrávania [Wide].

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

OFF:
Vypne funkciu nahrávania [Focused/Wide] (predvolené nastavenie).
Focused:
Zapne funkciu nahrávania [Focused].
Wide:
Zapne funkciu nahrávania [Wide].

Poznámka

  • Ak je [Built-In Mic Sensitivity] nastavené na [For Music] alebo na [For Voice] - [Auto], nastavenia pre nahrávania Focused/Wide sa vypnú.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.