Zvyšný čas nahrávania v okienku displeja je kratší než čas zobrazený v počítači.

  • Pretože zvyšný čas nahrávania v okienku displeja sa počíta formou odpočítania kapacity pamäti potrebnej na prevádzku systému zo zvyšnej kapacity vstavanej pamäte, nemusí sa zhodovať s časom, ktorý aplikácia Sound Organizer 2 ukazuje v počítači.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.