Okienko displeja, keď prebieha prehrávanie

Nižšie je opísané okienko displeja počas prehrávania.

Recorded Files

Music

Poznámka

 • Vyššie uvedené snímky slúžia na účely vysvetlenia. Môžu sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.
 1. Informácie o súbore

  Uvádza informácie o prehrávanom súbore.

  Súbory nahrávané s vaším digitálnym diktafónom sú označené nasledovne:

  : Názov súboru: dátum nahrávania_čas nahrávania.formát súboru (napr. 191010_1010.mp3)

  Hudobné súbory sú označené nasledovne:

  : Názov piesne

  : Meno umelca

 2. Indikátor stavu prehrávania

  Indikuje aktuálny stav prehrávania vášho digitálneho diktafónu.

  (prehrať): prehrávanie

  (kontrola/rýchlo dozadu)/(upozornenie/rýchlo dopredu): kontrola (rýchlo dozadu)/upozornenie (rýchlo dopredu)

  (stop): v pohotovosti

  Ak je rýchlosť prehrávania upravená, rýchlosť DPC (Digital Pitch Control) sa uvedie napravo od (prehrať) alebo (stop).

 3. Informácie o čísle súboru

  Indikuje číslo prehrávaného súboru vo formáte (číslo aktuálneho súboru)/(celkový počet súborov na prehrávanie).

 4. Indikátor priebehu prehrávania

  Indikuje, ako ďaleko postúpilo prehrávanie súboru.

 5. Číslo značky stopy

  Indikuje číslo značky stopy, ak bola pridaná, aktuálneho bodu prehrávania.

 6. Play Mode/Playback Range indikátor

  Bez indikácie: Normal (Play Mode)

  Ikona opakovať : Repeat (Play Mode)

  Ikona číslo 1 : 1 File Play (Play Mode)

  Ikona kombinácia opakovania a ikona číslo 1 : 1 File Repeat (Play Mode)

  Ikona náhodného výberu : Shuffle (Play Mode)

  Ikona kombinácia opakovania a ikona náhodného výberu : Shuffle Repeat (Play Mode)

  Ikona priečinku : Selected Range (Playback Range)

 7. Clear Voice indikátor (indikované iba pre súbory v [ Recorded Files])

  Indikuje, že [Clear Voice] je nastavené na jedno z nasledujúcich v ponuke OPTION.

  Ikona Voice1: Clear Voice 1

  Ikona Voice2: Clear Voice 2

 8. Indikátor časovača spánku

  Indikuje, že funkcia časovača spánku je aktívna.

 9. Indikátor ochrany

  Indikuje, že súbor, ktorý prehrávate, je chránený.

 10. Indikátor batérie

 11. Normalize indikátor

  Indikuje, že funkcia normalizovania je zapnutá.

 12. Equalizer indikátor

  Indikuje, že funguje funkcia Equalizer.

 13. Celkový čas prehrávania

  Indikuje celkový čas prehrávania každého súboru.

 14. Uplynutý čas

  Indikuje uplynutý čas aktuálneho prehrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.