Nahrávanie bez použitia funkcie synchronizovaného nahrávania

Môžete vytvárať hudobné súbory aj bez použitia počítača tým, že budete nahrávať zvuk / hudbu z iného zariadenia, ako je kazetový rekordér, magnetofónový rekordér atď., ktoré je pripojené k vášmu digitálnemu diktafónu.

Rada

 • Ak úroveň nahrávania nie je správna, pripojte svoj digitálny diktafón ku konektoru slúchadiel (stereo mini konektor) na externom zariadení so zvukovým pripájacím káblom (komerčne dostupný) a počas tohto kontrolujte lištu úrovne nahrávania digitálneho diktafónu. Ďalšie informácie pozrite v časti O lište s úrovňou nahrávania.
 1. Keď neprebiehajú žiadne činnosti digitálneho rekordéra, pripojte externé zariadenie () ku konektoru (mikrofón) digitálneho diktafónu.

  Na pripojenie výstupného konektoru zvuku (stereo mini konektor) na externom zariadení a konektoru (mikrofón) digitálneho diktafónu použite zvukový pripájací kábel (komerčne dostupný).

  V okienku displeja sa zobrazí [Ext. Input Setting]. Ak nie, zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [Ext. Input Setting] v ponuke HOME.

 2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Audio IN] a potom stlačte(prehrať).
  Na okienku displeja sa zobrazí [Use SYNC REC Function to Record?].
 3. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [No] a potom stlačte(prehrať).
 4. Stlačte REC/PAUSE.
  Začne sa nahrávanie zvuku z pripojeného zariadenia a v okienku displeja sa zobrazí Ikona REC.
 5. Spustite prehrávanie na pripojenom externom zariadení.

Rada

 • Pre zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo STOP.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.