Signály FM rádia sú slabé alebo je slabá kvalita zvuku (iba ICD-UX570F).

  • Digitálny diktafón presuňte ďalej od TV.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.