Zdá sa, že počítač zamrzol počas ukladania, pridávania alebo mazania súboru.

  • Kopírovanie alebo mazanie veľkého súboru trvá dlhší čas.

    Počkajte do skončenia kopírovania alebo mazania. Po skončení činnosti funguje displej normálne.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.