Kopírovanie súboru do iného priečinku

Môžete si zvoliť súbor a skopírovať ho do iného priečinku, čo je užitočné pri vytváraní záložnej kópie.

  1. Zvoľte súbor, ktorý chcete kopírovať.
  2. Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvoľte [Copy File] v ponuke OPTION a potom stlačte(prehrať).

  3. Stlačte (posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Copy to Built-In Memory] alebo [Copy to SD Card] a potom stlačte (prehrať).
  4. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre zvolenie cieľového priečinku a potom stlačte(prehrať).
    Zobrazí sa [Please Wait] a súbor sa s rovnakým názvom skopíruje zo zdrojového priečinku do cieľového.

Poznámka

  • Nemôžete kopírovať hudobné súbory.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.