Digitálny diktafón sa automaticky vypína.

  • Ak svoj digitálny diktafón necháte určitý čas bez použitia, zaúčinkuje funkcia Auto Power Off a digitálny diktafón sa automaticky vypne. (Funkcia Auto Power Off je predvolene nastavená na [10 Min].) Aktuálne nastavenie môžete meniť v ponuke Settings.

  • Po uplynutí času stanoveného pre časovač spánku sa digitálny diktafón automaticky vypne. (Časovač spánku je predvolene nastavený na [OFF].)

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.