Opakované prehrávanie aktuálneho súboru (opakované prehrávanie podržaním tlačidla)

Opakovať prehrávanie súboru, ktorý práve hrá, môžete jednoduchým úkonom.

  1. Keď prebieha nahrávanie, stlačte a podržte (prehrať).
    Na obrazovke prehrávania sa zobrazí Ikona kombinácia opakovania a ikona číslo 1 a aktuálny súbor sa prehráva opakovane.

Poznámka

  • Funkciu opakovaného prehrávania podržaním tlačidla nemôžete zapnúť počas toho, ako je aktívna funkcia opakovaného prehrávania A-B alebo funkcia preskakovania času.

Rada

  • Pre zrušenie funkcie opakovaného prehrávania podržaním tlačidla a pre pokračovanie normálneho prehrávania stlačte znova(prehrať)/ STOP.

  • Funkciu opakovaného prehrávania podržaním tlačidla môžete zapnúť keď je váš digitálny diktafón v konkrétnom režime prehrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.