Počítač sa nespustí.

  • Ak spustíte počítač so svojím digitálnym diktafónom, ktorý je k nemu pripojený, počítač môže zamrznúť alebo sa nemusí spustiť správne.

    Odpojte digitálny diktafón od počítača a počítač znova spustite.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.