Automatické pridanie značiek stopy

Značky stopy môžete pridávať automaticky v stanovených intervaloch počas toho, ako prebieha bežné nahrávanie alebo FM nahrávanie.

 1. Zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [Auto Track Marks] v ponuke HOME potom stlačte(prehrať).

  Pri nahrávaní vysielania FM rádia (iba ICD-UX570F), zvoľte [ Settings] - [FM Radio Settings] - [Auto Track Marks(FM Radio)] v ponuke HOME.

 2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Interval] a potom stlačte(prehrať).
 3. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie dĺžky intervalu a potom stlačte(prehrať).

  Môžete si vybrať [5 Min] (predvolené nastavenie), [10 Min], [15 Min] alebo [30 Min].

  Je zapnutá funkcia Auto Track Marks.

 4. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre voľbu [Time Stamps] a potom [Time Stamps On].

  Pri pridávaní značiek stopy sa automaticky pridá aj časová pečiatka.

  Ak pred dlhou nahrávkou, napríklad dlhá konverzácia, nastavíte [Auto Track Marks], zíde sa vám to pri hľadaní požadovanej značky stopy na prehrávanie, pretože časové pečiatky môžete použiť ako referencie.

  Všetky značky stopy v súbore si môžete pozrieť tak, že zvolíte [Track Mark List] v ponuke OPTION.

 5. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Rada

 • Pre zrušenie procesu nastavenia funkcie Auto Track Marks zvoľte v kroku 2 [OFF].
 • Keď je zapnutá funkcia Auto Track Marks, môžete počas nahrávania stále stlačiť T-MARK, aby sa pridala značka stopy v ľubovoľnom bode.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.