Indikátor prevádzky nesvieti.

  • [LED] je nastavený na [OFF].

    [LED] nastavte na [ON].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.