O lište s úrovňou nahrávania

Počas nahrávania sa zobrazí lišta s úrovňou nahrávania ().

Priestor medzi znamienkami plus (+) () ukazuje vhodný rozsah pre úroveň nahrávania.

Ilustrácia znázorňujúca polohu zobrazenia sprievodcu úrovne nahrávania a vhodný rozsah úrovne nahrávania

Upravte orientáciu vstavaných mikrofónov alebo vzdialenosť od zdroja zvuku alebo zastavte nahrávanie a zmeňte nastavenia citlivosti vstavaných mikrofónov alebo zvoľte scénu tak, aby úroveň nahrávania počas nahrávania spadala do plusových znamienok (+) ako vidíte na obrázku dole.

Pokyny, ako zvoliť úroveň citlivosti vstavaných mikrofónov pozrite v časti Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov (Built-In Mic Sensitivity).

Pokyny, ako vykonávať nastavenia voľby scény, pozrite v časti Výber scény nahrávania pre jednotlivé situácie.

Úroveň nahrávania je príliš nízka (tichý zvuk)

Ilustrácia znázorňujúca vhodný ozsah úrovne nahrávania

Vhodná úroveň nahrávania

Ilustrácia znázorňujúca vhodný ozsah úrovne nahrávania

Úroveň nahrávania je príliš vysoká (zvuk je skreslený)

Ilustrácia znázorňujúca vhodný ozsah úrovne nahrávania

Rada

  • Scene Select nastavte na [Auto Voice Rec] (predvolené nastavenie) pre nahrávanie pri optimálnej citlivosti a súčasné zníženie stacionárneho hluku v pozadí.

    Zníži to počet chýb pri nahrávaní, ako napríklad chýb pri nastavení citlivosti mikrofónov a neschopnosti dobre počuť počas prehrávania.

  • Ak je úroveň nahrávania nízka (medzi plusovými znamienkami (+) sa zobrazuje iba malá časť lišty s úrovňou nahrávania), odporúčame vám posunúť svoj digitálny diktafón bližšie k zdroju zvuku alebo zvýšiť úroveň citlivosti mikrofónu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.