Prehrávanie hudobných súborov na digitálnom diktafóne, ktoré boli skopírované z počítača.

Na svojom digitálnom diktafóne môžete prehrávať hudobné súbory, ktoré boli skopírované z počítača.

  1. Zvoľte [ Recorded Files] alebo [ Music] v ponuke HOME a potom zvoľte súbor.

    Môžete prehľadávať [ Recorded Files] pre súbory, ktoré ste skopírovali z počítača do priečinku REC_FILE; a [ Music] pre súbory, ktoré ste skopírovali do priečinku MUSIC.

    Pokyny, ako zvoliť súbor, pozrite v časti Voľba súboru.

  2. Pre spustenie prehrávania stlačte(prehrať).
  3. Pre zastavenie prehrávania stlačte STOP.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.