Dátum nahratia súboru sa zobrazí ako [----/--/--] alebo [--:--].

  • Súbor mohol byť nahratý na modeli digitálneho diktafónu inom než ICD-UX570 / ICD-UX570F. Formát dátumu a času nahrávania sa líši v závislosti od modelu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.