Používanie časovača vypnutia obrazovky

Funkcia Screen Off Timer na vašom digitálnom diktafóne je predvolene nastavená na [30 Sec] z dôvodu šetrenia batérie. Ak sa 30 sekúnd digitálneho diktafónu nedotknete, okienko displeja sa vypne, no aj napriek tomu budete môcť používať tlačidlá. Pre zapnutie okienka displeja stlačte BACK/HOME.

Rada

  • Pre zmenu nastavenia časovača vypnutia obrazovky zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Screen Off Timer] v ponuke HOME a potom zvoľte [No Auto Screen Off], [15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min], or [5 Min].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.