Vypnutie

  1. Prepínač POWER・HOLD premiestnite do [POWER] a podržte ho v tejto polohe [Power Off], kým sa nezobrazí okienko displeja.

Poznámka

  • Pre reštartovanie svojho digitálneho posuňte prepínač POWER・HOLD do [POWER] a podržte ho v tejto polohe 8 sekúnd alebo dlhšie. Keď je digitálny diktafón v prevádzke a vy ho reštartujete, môže dôjsť k vymazaniu dát, ktoré máte uložené v digitálnom diktafóne, alebo nastavení digitálneho diktafónu.

Rada

  • Ak svoj digitálny diktafón necháte určitý čas bez použitia, zaúčinkuje funkcia Auto Power Off a digitálny diktafón sa automaticky vypne. (Funkcia Auto Power Off je predvolene nastavená na [10 Min].)

  • Ak je aktívny časovač spánku, váš digitálny diktafón sa po špecifikovanom čase automaticky vypne.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.