Predvolené nastavenia pre scény nahrávania funkcie Scene Select

Predvolené nastavenia pre scény nahrávania funkcie Scene Select sú nasledovné:

Položky ponuky nahrávania a scény nahrávania

Auto Voice Rec Auto Music Rec Meeting Lecture Voice Notes Interview
REC Mode MP3 192kbps MP3 192kbps MP3 192kbps MP3 192kbps MP3 128kbps MP3 128kbps
Built-In Mic Sensitivity

For Voice

Auto

For Music

Auto

For Voice

Medium

For Voice

Medium

For Voice

Low

For Voice

Medium

Focused/Wide OFF OFF Wide Focused OFF OFF
Ext. Input Setting (MIC IN)

For Voice

Auto

For Music

Auto

For Voice

Medium

For Voice

Medium

For Voice

Low

For Voice

Medium

VOR OFF OFF OFF OFF OFF OFF
Recording Filter OFF OFF NCF(Noise Cut) NCF(Noise Cut) LCF(Low Cut) NCF(Noise Cut)

Položky ponuky nahrávania a scény nahrávania

Soft Music Loud Music My Scene 1 My Scene 2 OFF
REC Mode MP3 192kbps MP3 192kbps MP3 192kbps MP3 192kbps MP3 192kbps
Built-In Mic Sensitivity

For Music

Medium (Music)

For Music

Low (Music)

For Voice

Medium

For Voice

Medium

For Voice

Medium

Focused/Wide OFF OFF OFF OFF OFF
Ext. Input Setting (MIC IN)

For Music

Medium (Music)

For Music

Low (Music)

For Voice

Medium

For Voice

Medium

For Voice

Medium

VOR OFF OFF OFF OFF OFF
Recording Filter OFF OFF OFF OFF OFF

Poznámka

  • Priradené scény nemusia byť nutne podporované všetkými prostrediami.

Rada

  • Aj po nastavení scény môžete meniť nastavenia pre [REC Mode] a [Built-In Mic Sensitivity].
  • Ak boli zmenené nastavenia, vedľa ikony scény sa zobrazí hviezdička (*).

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.