Okienko displeja, keď sú zobrazené informácie o aktuálnom súbore

Môžete si zobraziť informácie (dĺžka súboru, režim nahrávania, dátum a čas nahrávania atď.) o nahranom súbore, ktorý ste zvolili.

Poznámka

 • Nasledujúce snímky slúžia na účely vysvetlenia. Môžu sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.

Ak si chcete zobraziť informácie o konkrétnom súbore, zvoľte súbor, ktorý ste nahrali so svojím digitálnym diktafónom, alebo hudobný súbor a zvoľte [File Information] v ponuke OPTION počas toho, keď je prehrávanie v pohotovosti. Potom môžete stlačiť tlačidlo(posun nahor) alebo (posun nadol) a posúvať sa nahor alebo nadol, aby sa zobrazilo nasledovné:

Informácie o nahranom súbore

 • Rec Date/Time: Dátum a čas, kedy bol súbor nahraný (rok/mesiac/čas dňa).

 • File Length: Dĺžka nahrávania súboru uvedené v hodinách, minútach a sekundách.

 • Model Name: Zariadenie, s ktorým bol súbor nahraný.

 • Scene Select: Scéna nahrávania zvolená v čase nahrávania.

 • REC Mode: Režim nahrávania zvolený v čase nahrávania.

 • Sensitivity setting: Úroveň citlivosti zvolená v čase nahrávania.

 • Focused/Wide: [Focused] alebo [Wide] funkcia nahrávania zvolená v čase nahrávania.

 • Recording Filter: Filter nahrávania zvolený v čase nahrávania.

 • VOR: Nastavenie VOR (Voice Operated Recording) zvolené v čase nahrávania.

 • Input: typ zvukového vstupu ([Built-In Mic], [External Mic], [Audio IN], alebo [FM Radio] (iba ICD-UX570F)) zvolený v čase nahrávania.

 • Location: Uloženie nahraných súborov do pamäte.

 • File Path: Cesta k súboru.

Informácie o hudobnom súbore

 • File Length: Dĺžka nahrávania súboru uvedené v hodinách, minútach a sekundách.

 • Codec: Typ kodeku hudobných súborov.

 • Bit Rate: Bitová rýchlosť hudobných súborov.

 • Sample Rate: Vzorkovacia frekvencia hudobných súborov.

 • Bit Depth: Bitová hĺbka hudobných súborov.

 • Location: Uloženie nahraných súborov do pamäte.

 • File Path: Cesta k súboru.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.