Reštartovanie digitálneho diktafónu

Ak problém pretrváva aj po skontrolovaní všetkých nápravných činností uvedených v témach pre [Troubleshooting], môžete problém vyriešiť reštartovaním svojho digitálneho diktafónu. Prepínač POWER・HOLD posuňte do [POWER] a podržte ho v tejto polohe 8 sekúnd alebo dlhšie (). Keď sa vypne okienko displeja, začne sa proces reštartovania. Uvoľnite prepínač POWER・HOLD. Keď je digitálny diktafón v prevádzke a vy ho reštartujete, môže dôjsť k vymazaniu dát, ktoré máte uložené v digitálnom diktafóne, alebo nastavení digitálneho diktafónu. Pred reštartovaním sa presvedčte, či nesvieti indikátor prevádzky ().

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.