Rozdelenie súboru v bode aktuálneho prehrávania

Súbor môžete deliť, keď je prehrávanie v pohotovosti, tak, aby sa súbor rozdelil na dve časti a k názvom rozdelených súborov sa pridajú nové čísla súborov. Rozdelenie súboru vám pomôže rýchlo nájsť bod, z ktorého chcete prehrávať súbor s dlhým záznamom, napríklad nahrávku porady. Každý z rozdelených súborov môžete deliť ďalej.

 1. Vyberte súbor, ktorý chcete rozdeliť, a potom ho prehrajte a zastavte v bode, kde chcete súbor rozdeliť.
 2. Zvoľte [ Divide] - [Current Position] v ponuke OPTION potom stlačte(prehrať).

 3. Na obrazovke náhľadu sa uistite, že bod rozdelenia je tam, kde ste chceli, a potom stlačte (prehrať).

  Na okienku displeja sa zobrazí [Divide at Current Stop Position?].

 4. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Yes] a potom stlačte(prehrať).

  Zobrazí sa [Please Wait] a rozdelené súbory dostanú príponu s poradovým číslom ([_01] pre prvú časť a [_02] pre druhú časť).

  A. Bod rozdelenia

  B. K názvu rozdelených súborov sa pripojí prípona zložená z poradového čísla ([_01] pre prvú časť a [_02] pre druhú časť).

Poznámka

 • Súbor nemôžete deliť, keď sa súbor prehráva.

 • Nemôžete deliť chránený súbor. Pre rozdelenie chráneného súboru z neho najprv odstráňte ochranu a potom ho rozdeľte. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti Ochrana súboru.

Rada

 • Pre rozdelenie procesu mazania zvoľte v kroku 4 [No] a potom stlačte(prehrať).

 • Na svojom digitálnom diktafóne nemôžete spájať rozdelené súbory.

  Deliť a spájať súbory dokáže [Sound Organizer 2].

 • Značky stopy umiestnené blízko začiatku a konca zdrojového súboru sa nemusia použiť na rozdelenie a ostanú v rozdelených súboroch.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.