Počúvanie zvuku pri silnej hlasitosti

Vstavaný reproduktor slúži hlavne na skontrolovanie nahratých zvukových súborov. Ak zistíte, že hlasitosť nie je dostatočne silná alebo ak máte ťažkosti rozumieť tomu, čo počúvate, použite slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky) alebo aktívne reproduktory (nie sú súčasťou dodávky).

  • Použitie slúchadiel:

    Pripojte slúchadlá ku konektoru (slúchadlá).

  • Použitie externých reproduktorov:

    Pripojte aktívne reproduktory ku konektoru (slúchadlá).

Poznámka

  • Pripojením slúchadiel alebo aktívnych reproduktorov k vášmu digitálnemu diktafónu sa vypne vstavaný reproduktor.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.