Zníženie šumu prehrávaného zvuku, aby boli ľudské hlasy čistejšie – funkcia Clear Voice

Funkcia Clear Voice znižuje okolitý šum, aby boli ľudské hlasy zreteľnejšie. V prehrávanom zvukovom súbore budete počuť ľudské hlasy čistejšie.

  1. Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo prebieha, zvoľte [Clear Voice] v ponuke OPTION a potom stlačte(prehrať).

  2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Clear Voice 1] alebo [Clear Voice 2] a potom stlačte(prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

OFF:
Vypne funkciu Clear Voice (predvolené nastavenie).
Clear Voice 1:
Zníži okolité šumy a upraví hlasitosť ľudských hlasov na optimálnu hladinu, aby ľudské hlasy zneli jasnejšie.
Clear Voice 2:
Zníži okolité šumy o viac než [Clear Voice 1], aby ľudské hlasy zneli jasnejšie.

Poznámka

  • Počas prehrávania so vstavaným reproduktorom alebo keď prebieha prehrávanie súborov v [ Music] funkcia Clear Voice nefunguje.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.