Okienko displeja počas zobrazenia ponuky HOME

Nižšie je opísaná ponuka HOME v okienku displeja.

Poznámka

 • Vyššia uvedená snímka slúži na účely vysvetlenia. Môže sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.
 1. Položky ponuky HOME

  Môžete si zvoliť jednu z nasledovných:

  : Music

  : Recorded Files

  : Record

  : FM Radio (iba ICD-UX570F)

  : Settings

  : Back to XX (Aktuálne používaná funkcia sa zobrazí v [XX].)

 2. Indikátor batérie

  Indikuje zvyšnú výdrž batérie.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.