Ďalšie činnosti dostupné počas prehrávania

Počas prehrávania môžete vykonávať ďalšie činnosti.

Zastavenie na momentálnom mieste

Stlačte STOP.

Ak chcete pokračovať v prehrávaní z tohto bodu, stlačte (prehrať).

Návrat na začiatok aktuálneho súboru

Stlačte raz (kontrola/rýchlo dozadu).

Ak sú pridané značky stopy, nájde sa bod predchádzajúcej značky stopy smerom na začiatok súboru.

Návrat na predchádzajúce súbory

Opakovane stlačte (kontrola/rýchlo dozadu).

Preskočenie na nasledujúci súbor

Stlačte raz (upozornenie/rýchlo dopredu).

Ak sú pridané značky stopy, nájde sa bod ďalšej značky stopy smerom na koniec súboru.

Preskočenie na následné súbory

Opakovane stlačte (upozornenie/rýchlo dopredu).

Preskakovanie dopredu v krokoch po 10 sekundách

Stlačte EASY SEARCH(SEC) +10.

Pre nepretržité preskakovanie dopredu stlačte toto tlačidlo a podržte ho.

Preskakovanie dozadu v krokoch po 3 sekundách

Stlačte EASY SEARCH(SEC) -3.

Pre nepretržité preskakovanie dozadu stlačte toto tlačidlo a podržte ho.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.