Zapnutie

  1. Prepínač POWER・HOLD posuňte do polohy [POWER] a podržte ho, kým sa nezapne okienko displeja.

Rada

  • Ak svoj digitálny diktafón necháte určitý čas bez použitia, zaúčinkuje funkcia Auto Power Off a digitálny diktafón sa automaticky vypne. (Funkcia Auto Power Off je predvolene nastavená na [10 Min].)

  • Ak je aktívny časovač spánku, váš digitálny diktafón sa po špecifikovanom čase automaticky vypne.

  • Ak ho zapnete do 4 hodín od posledného vypnutia, zapnutie prebehne rýchlo.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.