Digitálny diktafón nefunguje správne.

  • Možno ste s počítačom naformátovali vstavanú pamäť svojho digitálneho diktafónu.

    Zabezpečte, že na formátovanie používate digitálny diktafón.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.