Prepínanie výstupu FM rádia medzi vstavaným reproduktorom a slúchadlami (iba ICD-UX570F)

Počas počúvania FM rádia alebo nahrávania vysielania FM rádia môžete prepínať výstup FM rádia medzi vstavaným reproduktorom a slúchadlami (nie sú súčasťou dodávky).

  1. Počas počúvania FM rádia alebo nahrávania vysielania FM rádia zvoľte [Audio Output] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).

  2. Stlačte (posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Headphones] alebo [Speaker] a potom stlačte (prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

Headphones:
Z pripojených slúchadiel počujete FM rádio (predvolené nastavenie).
Speaker:
Zo vstavaného reproduktora svojho digitálneho diktafónu počujete FM rádio.

Rada

  • Šnúra slúchadiel (nie sú súčasťou dodávky) funguje ako anténa FM rádia pre váš digitálny diktafón. Odporúčame vám používať slúchadlá, aj keď počúvate FM rádio cez vstavaný reproduktor digitálneho diktafónu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.