Nemôžete prehrávať alebo upravovať uložené súbory.

  • Aplikácia Sound Organizer 2 dokáže prehrávať iba súbory podporovaného formátu. V závislosti od formátu súboru nemôžete používať časť funkcií softvéru slúžiacich na úpravu. Pozrite súbory pomocníka pre aplikáciu Sound Organizer 2.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.