Voľba úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov (Built-In Mic Sensitivity)

Môžete si zvoliť úroveň citlivosti vstavaných mikrofónov. Pri nastavení nízkej citlivosti vstavaných mikrofónov budú nahrávané zvuky tichšie. Pri nastavení vysokej citlivosti vstavaných mikrofónov budú nahrávané zvuky hlasnejšie. Úroveň citlivosti nastavte podľa potreby a sledujte pri tom aj vhodný rozsah na lište s úrovňou nahrávania. Ak chcete, aby sa upravovala automaticky, nastavte [Auto] alebo [Auto (Music)].

 1. Zvoľte [ Settings] - [Recording Settings] - [Built-In Mic Sensitivity] v ponuke HOME potom stlačte (prehrať).

 2. Stlačte (posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [For Voice] alebo [For Music] a potom stlačte (prehrať).
 3. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie požadovanej úrovne citlivosti mikrofónov a potom stlačte (prehrať).
 4. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.
  Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

For Voice:
Pre nahrávanie hlasov môžete zvoliť jednu z nasledujúcich úrovní citlivosti.
 • Auto: Úroveň citlivosti mikrofónu sa nastaví automaticky, aby bola úroveň nahrávania správna (predvolené nastavenie).

 • High: Vhodné na nahrávanie vzdialených alebo tichých ľudských hlasov vo veľkých priestoroch vrátane zasadacích miestností.

 • Medium: Vhodné na nahrávanie malých porád a rozhovorov.

 • Low: Vhodné pre hovorenie do vstavaných mikrofónov na nahrávanie hlasových poznámok alebo blízkych resp. hlasných ľudských hlasov.

For Music:
Pre nahrávanie hudby môžete zvoliť jednu z nasledujúcich úrovní citlivosti.
 • Auto (Music): Úroveň citlivosti mikrofónu sa nastaví automaticky, aby bola úroveň nahrávania správna.

 • High (Music): Vhodné na nahrávanie predstavení malých speváckych zborov a vzdialených zvukov hudobných nástrojov.

 • Medium (Music): Vhodné na nahrávanie živej hudby zo vzdialenosti 1 až 2 metre až, napríklad nácvikov zborov alebo hudobných nástrojov.

 • Low (Music): Vhodné na nahrávanie hlasnej živej hudby, napríklad vystúpení kapiel.

Poznámka

 • Keď prebieha nahrávanie zvuku z externého zdroja, je funkcia Ext. Input Setting je zapnutá a funkcia Built-In Mic Sensitivity je vypnutá.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.