Priečinok alebo súbor, ktorý ste vytvorili, sa nezobrazuje.

  • Ak ste vytvorili priečinok alebo súbor v počítači, váš digitálny diktafón ho nemusí nájsť v závislosti od toho, kde ste ho vytvorili. Ďalšie informácie pozrite v časti Štruktúra priečinkov a súborov.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.