Voľba režimu prehrávania

Môžete si zvoliť režim prehrávania, ktorý vyhovuje vašim potrebám.

  1. Keď je prehrávanie v pohotovosti alebo prebieha, zvoľte [Play Mode] v ponuke OPTION a potom stlačte(prehrať).

  2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre zvolenie režimu prehrávania a potom stlačte tlačidlo(prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

Normal:
Prehrá súbory v špecifikovanom rozsahu jeden po druhom (predvolené nastavenie).
Ikona opakovať Repeat:
Prehrá súbory v špecifikovanom rozsahu opakovane.
Ikona číslo 1 1 File Play:
Prehrá aktuálny súbor do konca a zastane.
Ikona kombinácia opakovania a ikona číslo 1 1 File Repeat:
Prehrá aktuálny súbor opakovane.
Ikona náhodného výberu Shuffle:
Prehrá súbory v špecifikovanom rozsahu náhodne.
Ikona kombinácia opakovania a ikona náhodného výberu Shuffle Repeat:
Prehrá súbory v špecifikovanom rozsahu náhodne a opakovane.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.