Okienko displeja počas nahrávania vysielania FM rádia (iba ICD-UX570F)

Nižšie je opísané okienko displeja, keď prebieha nahrávanie vysielania FM rádia.

Poznámka

 • Vyššia uvedená snímka slúži na účely vysvetlenia. Môže sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.
 1. Indikátor stavu nahrávania

  Indikuje aktuálny stav nahrávania vášho digitálneho diktafónu.

  Ikona REC: nahrávanie

  Ikona PAUSE: pozastavené (Indikátor bliká.)

 2. Číslo prednastavenej stanice

 3. Rádiová frekvencia

 4. Značka pamäte nahrávania

  Ikona naznačuje, či je priečinok nahrávania v zabudovanej pamäti alebo karta microSD.

 5. Zvyšný čas nahrávania

  Indikuje zvyšný čas dostupný na nahrávanie v hodinách, minútach a sekundách.

  10 hodín alebo viac: bez indikácie

  10 minút až 10 hodín: indikácia v hodinách a minútach

  Menej než 10 minút: indikácia v minútach a sekundách

 6. Indikátor časovača spánku

  Indikuje, že funkcia časovača spánku je zapnutá.

 7. Číslo značky stopy

  Indikuje číslo pridaných značiek stopy. Zobrazí sa na okienku displeja len vtedy, keď sú pridané značky stopy.

 8. Indikátor batérie

 9. Uplynutý čas

  Indikuje uplynutý čas aktuálneho nahrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.