Odpojenie digitálneho diktafónu od USB AC adaptéra

Jednoznačne dodržiavajte nižšie uvedený postup pre odpojenie USB AC adaptéra, ináč sa môže stať, že nebudete môcť prehrať súbory uložené na vašom digitálnom diktafóne z dôvodu poškodenia dát.

  1. Ak prebieha nahrávanie alebo prehrávanie, stlačte tlačidlo STOP.
  2. Odpojte digitálny diktafón od USB AC adaptéra a potom odpojte USB AC adaptér od zásuvky.

Poznámka

  • Kým prebieha nahrávanie (svieti červený indikátor prevádzky) alebo je pozastavené (bliká červený indikátor prevádzky) alebo počas prístupu k dátam (bliká oranžový indikátor prevádzky) dodržiavajte nasledovné, aby nedošlo k poškodeniu dát:

    Svoj digitálny diktafón nepripájajte / neodpájajte k/od USB AC adaptéru počas toho, keď je adaptér pripojený k zásuvke.

    USB AC adaptér nepripájajte / neodpájajte k/zo zásuvky, keď je váš digitálny diktafón pripojený k USB AC adaptéru.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.