Vyberte zobrazovaný jazyk (Language)

Môžete si zvoliť jazyk, ktorý sa má používať na hlásenia, ponuky, názvy priečinkov atď.

  1. Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Language] v ponuke HOME potom stlačte(prehrať).

  2. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre výber jazyka, ktorý chcete použiť, a potom stlačte(prehrať).

    Na výber máte z jazykov Deutsch (nemčina), English (angličtina), Español (španielčina), Français (francúzština), Italiano (taliančina), Русский (ruština), Türkçe (turečtina), (kórejčina), (zjednodušená čínština), (tradičná čínština).

  3. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.

Poznámka

  • Počet jazykových možností, ktoré viete zvoliť, a predvolené nastavenie závisia od krajiny alebo regiónu kúpy.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.