Batéria digitálneho diktafónu má krátku výdrž.

 • [Screen Off Timer] je nastavený na [No Auto Screen Off].

  Energiu batérie môžete ušetriť tak, že zvolíte čas, za aký sa má vypnúť displej obrazovky od poslednej činnosti digitálneho diktafónu ([15 Sec], [30 Sec], [1 Min], [3 Min] alebo [5 Min]).

 • Hodnoty výdrže batérie uvedené v tomto Príručka sú namerané hodnoty získané v našich podmienkach merania a môžu byť kratšie v závislosti od používania vášho digitálneho diktafónu.

 • Váš digitálny diktafón naďalej spotrebováva trochu batérie aj keď neprebiehajú žiadne činnosti. Ak nemáte v pláne používať digitálny diktafón dlhšiu dobu, odporúčame vám vypnúť ho. Takisto vám odporúčame nastaviť [Auto Power Off] na kratší čas. Pomôže vám to šetriť batériu v prípade, že zabudnete vypnúť digitálny diktafón.

 • Po začatí nabíjania vstavanej dobíjateľnej batérie vášho digitálneho diktafónu sa v okienku displeja rýchlo zobrazí indikátor batérie. To však neznamená, že batéria je plne nabitá. Pri takmer vybitej batérii trvá jej plné nabitie asi 3 hodiny.

 • Keď ste svoj digitálny diktafón dlhšiu dobu nepoužívali, zopakujte niekoľkokrát nabitie a vybitie (používaním digitálneho diktafónu).

 • Svoj digitálny diktafón používate pri teplote 5 °C alebo menej, pri ktorej sa batéria rýchlo spotrebováva. Deje sa tak kvôli charakteristike batérie a neznamená to poruchu.

 • Vstavaná dobíjateľná batéria sa zhoršila.

  Dobíjateľná batéria sa dokáže nabiť asi 500 krát, ale časy nabíjania sa líšia v závislosti od používania vášho digitálneho diktafónu. Ak sa plne nabitá batéria vybije za polovicu času ako to bežne bývalo, znamená to, že stav batérie sa zhoršil. Poraďte sa so svojím najbližším predajcom Sony.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.