Webstránky podpory zákazníkom

Pre získanie informácií o podpore pre váš digitálny diktafón navštívte nasledujúcu domovskú stránku podpory:

Pre zákazníkov v Európe:

https://www.sony.eu/support

Pre zákazníkov v Latinskej Amerike:

https://www.sony.com/am/support

Pre zákazníkov v USA:

https://www.sony.com/am/support

Pre zákazníkov v Kanade:

https://www.sony.com/am/support

Pre zákazníkov v Číne:

https://service.sony.com.cn

Pre zákazníkov v iných krajinách / regiónoch:

https://www.sony-asia.com/support

Počas servisu alebo servisnej opravy môže dôjsť k vymazaniu nahraných súborov.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.