Používanie microSD karty na ukladanie nahraných súborov

Okrem zabudovanej pamäte môžete súbory nahrávať aj na kartu microSD (nie je súčasťou dodávky).

Poznámka

 • Ak sa karta microSD používa vo vašom digitálnom diktafóne po prvýkrát, nezabudnite použiť svoj digitálny diktafón na naformátovanie karty microSD. Formátovanie microSD karty vymaže všetky údaje, ktoré sú na nej uložené. Pred formátovaním si svoje dáta zálohujte. Pokyny pre formátovanie microSD karty si pozrite v časti Formátovanie pamäte (Format Built-In Memory/Format SD Card).
 • Informácie o microSD kartách, ktoré sa môžu používať, pozrite v časti Kompatibilné pamäťové karty.
 1. Presvedčte sa, že digitálny rekordér nevykonáva žiadnu činnosť a potom otvorte kryt štrbiny na microSD kartu.

 2. Vložte microSD kartu do slotu na microSD kartu, až kým nezacvakne na miesto a kryt štrbiny zatvorte.

  Načítajú sa informácie potrebné na prevádzku a zobrazí sa [Please Wait].

  Poznámka

  • Vložte microSD kartu, ak sa [Please Wait] nezobrazí na displeji alebo ak sa súbor nenahráva, neprehráva alebo nedá upravovať.
  • Všímajte si smerovanie kolíkov microSD karty a microSD vložte podľa obrázku.
 3. Ak sa zobrazí [Change Recording Folder to SD Card?], zvoľte [Yes].

  Zvoľte priečinok na ukladanie a potom stlačte tlačidlo(prehrať) pre potvrdenie svojho výberu.

 4. Ak sa zobrazí [Next, Change Recording Folder for FM Radio to SD Card?] (iba ICD-UX570F), zvoľte [Yes].

  Zvoľte priečinok na ukladanie a potom stlačte tlačidlo (prehrať) pre potvrdenie svojho výberu.

 5. Stlačte tlačidlo REC/PAUSE pre spustenie nahrávania.
 6. Pre zastavenie nahrávania stlačte tlačidlo STOP.

Vyberanie microSD karty

Ak vyberiete microSD kartu počas toho, ako na ňu existuje prístup alebo počas iného procesu, môže dôjsť k poškodeniu dát. Skontrolujte, či je indikátor prevádzky vypnutý a potom vyberte microSD kartu.

Poznámka

 • Úspešná činnosť so všetkými typmi podporovaných pamäťových kariet nie je zaručená.

 • Ak váš digitálny diktafón nenájde microSD kartu, vyberte ju zo štrbiny a vložte ju späť.

 • Všetky kvapaliny a kovové alebo zápalné predmety držte mimo štrbiny na microSD kartu, aby zamedzil nebezpečenstvu požiaru alebo otrasu alebo nefungovania digitálneho diktafónu.

Rada

 • Ak chcete vybrať microSD kartu, zatlačte microSD kartu do štrbiny. Keď vyskočí, vyberte ju zo štrbiny na microSD kartu.

 • Pre vytvorenie nového priečinku si pozrite pokyny uvedené v časti Vytvorenie priečinku.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.