Výber scény nahrávania pre jednotlivé situácie

V závislosti od konkrétnej nahrávanej situácie môžete meniť niektoré nastavenia nahrávania vrátane režimu nahrávania a úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov, a to naraz zvolením jednej zo scén nahrávania (Scene Select).

Pre [My Scene 1] a [My Scene 2] môžete upraviť nastavenia nahrávania tak, aby vyhovovali vašim preferenciám.

  1. Keď je nahrávanie v pohotovosti, zvoľte [Scene Select] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).

  2. Stlačte (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zvolenie vhodnej položky (scény) a potom stlačte (prehrať).

Opis položiek ponuky

Môžete si zvoliť jednu z nasledujúcich položiek:

Scene Select Off:
Dostupné pre situácie, kde nie je potrebný výber žiadnej scény nahrávania.
Auto Voice Rec (predvolené nastavenie):
Špecializované na nahrávanie ľudského hlasu (zvuk), aby sa dala určiť úroveň nahrávania a aby sa mohlo nahrávať pri optimálnej citlivosti pri súčasnom znížení stacionárneho šumu v pozadí.
Zníži to počet chýb pri nahrávaní, ako napríklad chýb pri nastavení citlivosti mikrofónov a neschopnosti dobre počuť počas prehrávania.
Môže dôjsť k skresleniu následkom náhlych hlučných zvukov, ako keď sa niekto počas tichej konverzácie zrazu začne smiať alebo kýchne.
Nevhodné na nahrávanie hudby.
Auto Music Rec:
Špecializované na nahrávanie hudby, ako napríklad spievania a hudobných nástrojov, aby sa dala určiť úroveň nahrávania a nastaviť nahrávanie pre ľahšie počutie.
Zníži to počet chýb pri nahrávaní, ako napríklad chýb pri nastavení citlivosti mikrofónov a neschopnosti dobre počuť počas prehrávania.
Môže dôjsť k skresleniu následkom náhlych hlučných zvukov, ako keď sa niekto počas tichej konverzácie zrazu začne smiať alebo kýchne.
Pretože tiché zvuky sú nastavené, aby boli o určitý stupeň hlasnejšie, a hlučné zvuky sú nastavené tak, aby nevznikali skreslenie, nahrávky sú niekedy skomprimované kvôli kolísaniu skutočných zvukov. Ak chcete nahrať kolísania zvukov bez veľkej kompresii zvuku, odporúčame použiť [Soft Music].
Pre skupiny a silnú hlasitosť odporúčame [Loud Music].
Meeting:
Vhodné na nahrávanie porád, napríklad nahrávok vo veľkých zasadacích miestnostiach. Nastavenie Široké uľahčí pochopiť, kde sa nachádzajú ľudia, ktorí hovoria.
Šum (chvenie stola atď.) môžete znížiť tak, že digitálny diktafón položíte na tkaninu, napríklad na vreckovku. Nahrávajte v blízkosti ľudí, ktorí hovoria na porade.
Lecture:
Vhodné na nahrávanie seminárov a prednášok. Nastavenie Zamerané zjednoduší nahrávanie zvuku v smere, do ktorého sú otočené mikrofóny.
Voice Notes:
Vhodné pre hovorenie do vstavaných mikrofónov na nahrávanie hlasových poznámok.
Interview:
Vhodné na nahrávanie ľudských hlasov zo vzdialenosti 1 až 2 metre, napríklad pri rozhovoroch alebo na malých poradách.
Soft Music:
Vhodné na nahrávanie živej hudby zo vzdialenosti 1 až 2 metre až, napríklad nácvikov zborov alebo hudobných nástrojov.
Loud Music:
Vhodné na nahrávanie pri vysokej hlasitosti, ako sú koncerty skupín a karaoke, vo vzdialenosti približne 1 až 2 metre od účinkujúcich.
My Scene 1/ My Scene 2:
Aktuálne nastavenia nahrávania, vrátane režimu nahrávania a úrovne citlivosti vstavaných mikrofónov, si môžete skopírovať, aby ste mali svoju vlastnú scénu nahrávania.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.