Kontrola zvyšného času nahrávania (Available Rec. Time)

V aktuálnom režime nahrávania môžete zvyšný čas nahrávania zobraziť v hodinách, minútach a sekundách.

  1. Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [Available Rec. Time] v ponuke HOME potom stlačte(prehrať).

  2. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME .
    Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.