Nemôžete priradiť stanicu FM rádia k číslu prednastavenej stanice (iba ICD-UX570F).

  • K číslam prednastavených staníc ste už priradili 30 FM rádiových staníc.

    Vymažte pridelenia k číslam prednastavených staníc, ktoré už nepotrebujete.

  • [Scan Sensitivity] je nastavený na [Low(SCAN L)].

    Nastavte ju na [High(SCAN H)].

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.