Pri nahrávaní zvuku z externého zariadenia je hlasitosť zvuku vstupu príliš hlasná alebo nedostatočne hlasná.

  • Na pripojenie svojho digitálneho diktafónu ku konektoru slúchadiel na externom zariadení použite zvukový pripájací kábel a nastavte úroveň hlasitosti na externom zariadení.
  • Ak používate zvukový pripájací kábel s vysokým odporom, hlasitosť nahrávania sa zníži. Používajte zvukový pripájací kábel bez odporu.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.