Okienko displeja počas počúvania FM rádia (iba ICD-UX570F)

Nižšie je opísané okienko displeja počas vysielania FM rádia.

Poznámka

 • Vyššia uvedená snímka slúži na účely vysvetlenia. Môže sa odlišovať od toho, čo v skutočnosti uvidíte na svojom digitálnom diktafóne.
 1. Rádiová frekvencia

 2. Číslo prednastavenej stanice

 3. Indikátory voľby čísla prednastavenej stanice

  Indikuje, že môžete stlačiť (kontrola/rýchlo dozadu) alebo (upozornenie/rýchlo dopredu) pre zvolenie predchádzajúceho alebo ďalšieho čísla prednastavenej stanice.

 4. Indikátory voľby rádiovej frekvencie ((posun nahor)/(posun nadol))

  Indikuje, že môžete stlačiť (posun nahor) alebo (posun nadol) pre zmenu rádiovej frekvencie

 5. Zvyšný čas nahrávania

  Indikuje zvyšný čas dostupný na nahrávanie v hodinách, minútach a sekundách.

  10 hodín alebo viac: bez indikácie

  10 minút až 10 hodín: indikácia v hodinách a minútach

  Menej než 10 minút: indikácia v minútach a sekundách

 6. Indikátor časovača spánku

  Indikuje, že funkcia časovača spánku je zapnutá.

 7. Indikátor batérie

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.