Kontrola informácií o digitálnom diktafóne (System Information)

Môžete si zobraziť informácie o svojom digitálnom diktafóne ako sú názov modelu digitálneho diktafónu a číslo verzie softvéru.

  1. Zvoľte [ Settings] - [Common Settings] - [System Information] v ponuke HOME potom stlačte(prehrať).

  2. Stlačte a podržte BACK/HOME pre návrat do ponuky HOME.
    Pre návrat do obrazovky pre zobrazením ponuky HOME stlačte STOP.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.