Premiestnenie súboru do iného priečinku

Môžete zvoliť súbor a premiestniť ho do iného priečinku.

  1. Zvoľte súbor, ktorý chcete premiestniť.
  2. Keď je prehrávanie v pohotovosti, zvoľte [Move File] v ponuke OPTION a potom stlačte(prehrať).

  3. Stlačte (posun nahor) alebo(posun nadol) pre nastavenie [Move to Built-In Memory] alebo [Move to SD Card] a potom stlačte (prehrať).
  4. Stlačte(posun nahor) alebo(posun nadol) pre zvolenie cieľového priečinku a potom stlačte(prehrať).

    Zobrazí sa [Please Wait] a súbor sa premiestni zo zdrojového priečinku do cieľového.

    Pri premiestňovaní súboru do iného priečinku sa pôvodný súbor v prechádzajúcom priečinku vymaže.

Poznámka

  • Nemôžete premiestniť chránený súbor. Pre premiestnenie súboru najprv odstráňte ochranu a potom súbor premiestnite. Pokyny, ako odstrániť ochranu, pozrite v časti Ochrana súboru.
  • Nemôžete premiestňovať hudobné súbory.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.