Obchodné značky

  • Microsoft, Windows a Windows Media sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation registrované v Spojených štátoch amerických a/alebo ďalších krajinách.

  • macOS jen ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v Spojených štátoch amerických a ďalších krajinách.

  • Logá microSD, microSDHC a microSDXC sú ochranné známky spoločnosti SD-3C, LLC.

Všetky ostatné ochranné známky a registrované ochranné známky sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných vlastníkov. Preto sa označenie „™“ a „®“ v každom prípade v tejto Príručke.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.