Ručné priraďovanie FM rádiových staníc k číslam prednastavených staníc (iba ICD-UX570F)

Novú FM rádiovú stanicu môžete priradiť k jednému z nepriradených čísel prednastavených staníc.

Pre lepší príjem signálu počas počúvania cez vstavaný reproduktor vám odporúčame pripojiť slúchadlá (nie sú súčasťou dodávky) ku konektoru (slúchadlá) na digitálnom diktafóne a šnúru čo najviac roztiahnuť.

  1. Zvoľte [ FM Radio] v ponuke HOME a potom stlačte (prehrať).

    Vojdete do režimu FM rádia.

  2. Pre vyladenie FM rádiovej stanice, ktorú chcete priradiť opakovane stláčajte (posun nahor) alebo (posun nadol).
    Nepriradené FM rádiové stanice sú označené ako [P - -].
  3. Zvoľte [Add as Preset] v ponuke OPTION a potom stlačte (prehrať).

    FM rádiová stanica je priradená k jednému z nepriradených čísel prednastavených staníc.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.