Uvedenie digitálneho diktafónu do stavu HOLD (HOLD)

Môžete deaktivovať všetky tlačidlá (HOLD) na svojom digitálnom diktafóne, aby ste zabránili neúmyselným činnostiam počas toho, ako digitálny diktafón nosíte so sebou.

  1. Prepínač POWER・HOLD premiestnite do [HOLD].

    Keď je digitálny diktafón zapnutý, posuňte prepínač POWER・HOLD do [HOLD], čím sa na okienku displeja asi na 3 sekundy zobrazí [HOLD] a aktuálny čas, čo naznačuje, že všetky tlačidlá na digitálnom diktafóne sú neaktívne.

Poznámka

  • Uvedením svojho digitálneho diktafónu do stavu HOLD deaktivujete všetky tlačidlá. Pred ďalším používaním digitálneho diktafónu ho nezabudnite uvoľniť zo stavu HOLD.

  • Hodiny môžu ukazovať čas buď v 12-hodinovom formáte s [AM] alebo [PM] alebo vo 24-hodinovom formáte v závislosti od zvoleného formátu zobrazovania hodín (Time Display) v ponuke Settings. Predvolený formát zobrazenia hodín okrem toho závisí od krajiny alebo regiónu kúpy.

Obsah Príručky môže byť zmenený bez upozornenia z dôvodu aktualizácie špecifikácií produktu.